Debiteurenbeheer

Het slechte betaalgedrag van debiteuren is op dit moment een groot probleem voor veel ondernemers. Facturen worden veel te laat betaald waardoor je cash flow onder druk komt te staan. Een actief debiteurenbeleid is het antwoord op dit probleem. Helaas ontbreekt het veel ondernemers aan tijd en personele capaciteit om dit goed te doen. Vaak heeft een medewerker heeft het als ‘klus’ erbij gekregen maar kan er niet de juiste aandacht aan besteden. Soms ligt de taak zelfs bij de account manager maar juist in deze positie is het moeilijk je klant aan te spreken op nalatig betaalgedrag. Het zou de goede relatie ook kunnen schaden.

Voor verschillende ondernemingen voer ik een effectief debiteurenbeleid uit met als resultaat verlaging van de betalingstermijnen. Alleen op deze manier kun je ook je eigen rekeningen blijven betalen.

webdesign: Prode.nl